Blogi

Miten Suomeen työntekijöitä lähettäviä ulkomaalaisia yrityksiä ja niiden tilaajia valvotaan?

Heinäkuu 2023

Checkfinin TYKY-päivä

Toukokuu 2023

Töihin Checkfinille

Maaliskuu 2023

Hyppäys yrittäjistä työnantajaksi

Helmikuu 2023

Vanha vuosi päättyy ja uusi alkaa

Joulukuu 2022

Työssä jaksamisen parantamista loman avulla

Marraskuu 2022

Verkkokoulutuskauppamme ilmeen uudistaminen

Lokakuu 2022

Veronumerovaatimus myös laivanrakennusalalle

Syyskuu 2022

Projektina häät

Elokuu 2022

Olen etuoikeutettu

Heinäkuu 2022

Kesä kutsuu itsenäiseen opiskeluun

Kesäkuu 2022

Hyvä paha kevytyrittäjyys

Toukokuu 2022

Ulkomaalaisen työnteko-oikeus Suomessa

Huhtikuu 2022

Työharjoittelussa Checkfinillä

Maaliskuu 2022

Miten tilaajavastuuselvitys tehdään?

Helmikuu 2022

Viranomaisvelvoitteet osaksi opintoja

Tammikuu 2022

Ulkomaisten yritysten velvollisuudet Suomessa toimiessa

Joulukuu 2021

Suomalainen veronumero vaaditaan kaikilta yhteisellä rakennustyömaalla työskenteleviltä henkilöiltä

Marraskuu 2021

Tilaajavastuulaki Suomessa jo vuodesta 2007

Lokakuu 2021

Miten Suomeen työntekijöitä lähettäviä ulkomaalaisia yrityksiä ja niiden tilaajia valvotaan?

27.7.2023


Työsuojeluviranomainen valvoo Suomeen työntekijöitä lähettäviä ulkomaalaisia yrityksiä ja niiden tilaajia. Työsuojeluviranomainen myös vastaanottaa lähettämistä koskevat ilmoitukset, jotka lähettävien yritysten on aina tehtävä ennen työnteon aloittamista Suomessa. Työsuojeluhallinto julkaisi huhtikuussa 2023 raportin*, jossa kerrottiin vuonna 2022 tehdystä valvonnasta. Työsuojeluviranomainen sai yli 18 300 ilmoitusta lähettämisestä, 49 eri maasta. Eniten lähetettyjä työntekijöitä Suomeen tuli Virosta, Saksasta ja Liettuasta.


Lähettävien yritysten kohdalla tarkastettiin, olivatko yritykset tehneet ilmoituksen lähettämisestä ja asettaneet lähetettyjen työntekijöiden edustajan sekä oliko tarvittavat, lain vaatimat tiedot saatavilla lähettämisen aikana. Laajennetussa tarkastuksessa selvitettiin lisäksi lähetettyjen työntekijöiden työsuhteen vähimmäisehtojen toteutuminen tarkastamalla työsuhteen ehdot, palkkaus ja työaikakirjanpito sekä tapaturmavakuuttaminen ja työterveyshuollon järjestäminen Suomessa.


Lähettävien yritysten tilaajilta tarkastettiin, olivatko tilaajat huolehtineet lähettävän yrityksen tiedottamisesta ilmoitusvelvollisuuden ja edustajan asettamisen suhteen. Tilaajalla on  velvollisuus huolehtia, että lähettävä yritys tekee ilmoituksen työntekijöiden lähettämisestä ja että lähetettyjen työntekijöiden edustaja on tavoitettavissa Suomessa koko lähetyksen keston ajan. Lisäksi tilaaja on velvollinen varmistamaan ulkomaalaisten työntekijöiden työnteko-oikeuden Suomessa. Tilaajan velvollisuuksia valvotaan erityisesti rakennustyömaatarkastusten yhteydessä.


Puutteita lähettävien yritysten kohdalla oli eniten lähettämisilmoituksiin liittyen. Myös palkkauksessa, työaikakirjanpidossa ja työsuhteen vähimmäisehdoissa oli puutteita. Tilaajien kohdalla eniten puutteita oli huolehtimisvelvollisuudessa ilmoituksen tekemisestä.  Työsuojeluviranomainen antaa puutteisiin liittyen toimintaohjeita ja kehotuksia, tai määrää laiminlyöntimaksun. Laiminlyöntimaksu voidaan määrätä lähetetyistä työntekijöistä annetun lain rikkomisesta ja se voidaan määrätä lähettävälle yritykselle ja tilaajalle. Lisäksi rakennusalan työssä laiminlyöntimaksu voidaan määrätä tietyissä tapauksissa myös rakennuttajalle tai päätoteuttajalle.


Laiminlyöntimaksujen ja kehotusten välttämiseksi eri rooleissa olevien tahojen (tilaaja, päätoteuttaja, työn toteuttaja) tulee ennen työskentelyn aloittamista selvittää omat vastuunsa ja velvollisuutensa ja toimittaa asianmukaiset dokumentit ajoissa. Ulkomaisia yrityksiä on hyvä ohjeistaa selkeästi Suomessa toteutettavaa työtä varten, jotta he tietävät mitä heiltä lain mukaan vaaditaan. Jos tilaaja, päätoteuttaja tai työn toteuttaja kokee tarvitsevansa apua omien velvollisuuksien täyttämisessä tai ohjeistusten tekemisessä, kannattaa neuvoja pyytää asiantuntijalta, esimerkiksi Checkfin Oy:ltä 😊


*Linkki raporttiin

Marika Barrett

Co-founder & Partner

Checkfin Oy

Checkfinin TYKY-päivä

25.5.2023


Vietimme Checkfinin TYKY-päivää 6.5.2023, ensimmäistä kertaa kolmistaan. Marianja ja Marika ovat pitäneet huolta TYKY-päivän järjestämisestä jo yrittäjyyden alusta asti ja tänä vuonna se oli myös jo valmiiksi vuosisuunnitelmassa mukana. TYKY-päivän tarkoitus on työntekijöiden työkyvyn ylläpitoon ja terveyden edistämiseen tarkoitetut toimet yhden päivän aikana. Työkyvyn ylläpitämiä toimia on alettu kehittää nykyiseen muotoonsa 1980-luvulta lähtien, silloin työmarkkinajärjestöt sopivat suosituksista TYKY-toiminnan järjestämiseksi työpaikoilla. 


Itse TYKY-toiminta on paljon laajempi käsite kuin yksi päivä, mutta tietysti tuohon yhteen päivään kiteytyy paljon virkistäviä asioita. TYKY-päivä on yksi keino parantaa työhyvinvointia työpaikoilla. TYKY-päivän alussa keskustelimmekin, että onko kyseessä TYKY -vai TYHY-päivä. Kumpikin termi tuntui sopivan hyvin, sekä työkyky että työhyvinvointi ovat molemmat tärkeitä asioita.


Laskeutuminen TYKY-päivään tapahtui sopivasti jo edeltävänä perjantaina, jolloin menimme yhdessä lounaalle ja sen jälkeen virallisiin työkuvauksiin. Kuvauksissa oli rento meininki ja tuloksena syntyi tyylikkäitä yksittäis -ja ryhmäkuvia. Lauantain TYKY-päiväämme kuului rentoutumista ja maittavaa ruokaa ja lisäksi saimme nauttia kauniin keväisestä ilmasta. Aloitimme salaatilla Porin keskustassa ja sen jälkeen suuntasimme paikallisbussilla hieman kylien kautta kierrellen kauniille Yyterin hiekkarannoille. Ihan vielä ei sentään ollut auringonotto-kelit, mutta nautimme kuitenkin alkumaljat rannalla ja kävimme samalla hieman läpi, miten Checkfin on tullut tähän pisteeseen. Ensimmäinen TYKY-päivä, jossa yrittäjät ovat muuttuneet työnantajiksi ja miten vuosi sitten tähän aikaan ei osattu aavistaa mitä kaikkea voikaan vuoden aikana tapahtua. 


Rannalta siirryimme Yyterin kylpylän tiloihin, missä oli siihen aikaan päivästä sopivan väljää. Ulkoaltaalla koimme kylpylän rentouttavimman osion, kuviokellunnan😊 Jokainen kellui omassa rauhassaan ja ulkomaailma sulkeutui hetkeksi pois, mielettömän rentouttava kokemus! Kun maltoimme lopettaa kylpemisen, niin alkoikin jo hieman hiukoa ja saimme siirtyä Yyterin Yvonne-ravintolaan. Siellä nautimme menun pitkän kaavan mukaan ja makunautinnot seurasivat toisiaan. Ruoka oli kertakaikkiaan niin maittavaa ja mahat tulivat täyteen. Loppuillaksi suuntasimme vielä Porin yöelämään. Paikallisessa yökerhossa olikin yllättävän hyvä cover-bändi, joka soitti tanssijalkaa vipattavia biisejä. Siinä ne Yvonnen tarjoilemat ruoat hyvin sulivat. 


TYKY-päivälle kertyi hieman mittaa, mutta väsymyksen sijaan tunsimme iloisuutta ja onnellisuutta mahtavasta päivästä. Seuraavana aamuna oli puhetta, että kyseistä päivää voimme aina lämmöllä muistella, jos töissä on välillä tiukkoja päiviä. 


Meille pienelle porukalle TYKY-päivän aiheiden keksiminen on vielä aika helppoa, koska tunnemme toisemme pitkältä ajalta ja tiedämme, minkälainen toiminta niin sanotusti “uppoaa yleisöön”. Yleisesti työkyvystä ja työhyvinvoinnista pidetään Checkfinillä hyvää huolta. Työnantaja kannustaa liikkumaan ja pitämään huolta taukoliikunnasta, kun työ kuitenkin paljon on tietokoneella tekemistä. Checkfinillä on oma intra, jonne on kerätty kaikki olennaiset yrityksen asiat helposti löydettäväksi. Kun suurimmaksi osaksi olemme kaikki etänä, niin on tärkeää, että tiedot ovat helposti, nopeasti ja selkeästi saatavilla. 


Työkyvyn ylläpitäminen pohjautuu terveyttä edistävään kulttuuriin, työhyvinvointi kattaa laajemmin koko työyhteisön ilmiöt, kuten hyvinvoinnin ja työyhteisön toimivuuden. Checkfin on alusta asti ottanut nämä asiat hyvin haltuunsa. TYKYä ja TYHYä tapahtuu toiminnassa jatkuvasti, nuo yksittäiset päivät vain vahvistavat sitä  ❤️

Maarit Blomroos

Sales manager & Compliance expert

Checkfin Oy

Töihin Checkfinille

30.3.2023


Vuosi 2023 alkoi kohdallani muutosten tuulin, kun sain yllättävän yhteydenoton vanhoilta työkavereiltani Marikalta ja Marianjalta. Olimme muutama vuosi sitten olleet kollegoita samassa yrityksessä, mutta yhteys säilyi myös työpaikkavaihdosten jälkeenkin. Seurasin alusta lähtien heidän yrityksensä alkutaivalta ja kehittymistä. Olin vaikuttunut heidän mahdollisuudesta päästä toteuttamaan omaa unelmaansa ja ennestään tiesin jo, että heillä on määrätietoinen, jämäkkä, asiantunteva, innostunut ja innostava ote työntekoon. Näin, kuinka paljon he tekivät töitä alusta asti markkinoinnin ja tunnettavuuden lisäämisen eteen. Iloitsin, kun kuulin heidän työnsä kantavan hedelmää, mutta silti he pääsivät yllättämään minut pyytämällä minua Checkfinille töihin. Töitä ja uusia kehityskohteita tuntui olevan ja arvostin heidän tarjoustaan, koska siirtyminen yrittäjästä työnantajaksi tuo heille mukanaan paljon muitakin velvollisuuksia kuin palkanmaksun työntekijälle, joten kyseessä on paljon uutta heillekin. 


Heti ensimmäisestä työpäivästä lähtien tuli tunne, että he ovat todella panostaneet asiaan. Kaikki työvälineet olivat valmiina hankittuna ja perehdytyskaavake oli todella kattava. Marika sanoikin, että pohjatyö on hyvä olla hyvin tehtynä, niin on työkalut valmiina käytettäväksi, jos lisärekrytoinnin tarvetta jatkossa tulee. Kunnollisen perehdytyssuunnitelman avulla on hyvä aloittaa uusi työ, se tuo järjestelmällisyyttä ja aikataulutusta heti alusta lähtien. Se luo myös tunnetta, että työnantaja on sitoutunut uuteen työntekijään ja haluaa antaa aikaa perehdytykselle, vaikka omiakin töitä on paljon. Jonkin verran eri työpaikkoja nähneenä koen, että ensivaikutelma ja työn aloitus ovat asioita, jotka jäävät mieleen ja ohjaavat sitä, miten työ lähtee käyntiin. 


Korona-aikana pääsin ensimmäistä kertaa kokeilemaan etätöiden tekemistä. Alun hapuilun jälkeen huomasin, että hyvien työvälineiden ja yhteyksien avulla se alkoi luonnistumaan. Ruuhkavuosien keskellä huomasin sen myös helpottavan monia asioita ja lapsetkin ovat jo tottuneet siihen, että vanhemmat ovat töissä, vaikka ovatkin kotona. Checkfinillä suurin osa töistä tapahtuu etänä, joka sopii nykyiseen elämäntilanteeseeni todella hyvin. Joka päivä kuitenkin olemme yhteydessä muun tiimin kanssa ja välillä näemme livenä ja muutakin vaihtelevuutta töihin tulee, joten monipuolisuus työssä säilyy. Minua alkoi jo aiemmin kiehtomaan yrittäjämäinen ote työhön ja tässä työssä tuntuu, että pääsen sitä toteuttamaankin, vaikka palkkatyössä olenkin. Pääsen vaikuttamaan paljon omaan työntekooni, mutta ei tarvitse silti yksin tehdä kaikkia päätöksiä, tiimin tuki on vahvasti taustalla. Olen ollut todella innoissani päästessäni töihin Checkfinille,  tuntuu hauskalta tehdä taas töitä yhdessä tauon jälkeen uudella konseptilla. Checkfinillä on vahvat visiot tulevaisuuden ja kehittymisen suhteen, tuntuu mahtavalta olla mukana siinä!

Maarit Blomroos

Sales manager & Compliance expert

Checkfin Oy

Hyppäys yrittäjistä työnantajaksi

23.2.2023


Helmikuu lähenee jo loppuaan ja hiihtolomaviikot ovat käsillä. Checkfin ei kuitenkaan lomaile, vuosi 2023 on iloksemme lähtenyt liikkeelle hyvin vauhdikkaasti ja työntäyteisesti. Niin työntäyteisesti, että totesimme tarvitsevamme vahvistusta Checkfinin tiimiin. Päätimme uskaltaa ottaa seuraavan askeleen kasvun polulla ja palkata ensimmäisen työntekijän!


Saimme jo vähän harjoitella tässä roolissa, kun Heli-Marlee viime keväänä suoritti työharjoittelujakson Checkfinillä. Nyt kuitenkin pääsemme tositoimiin ja olemme jo innokkaasti aloittaneet valmistelut työntekijämme saapumista varten; kannettava tietokone odottaa asennusta, puhelimen sim-kortti saapui postilaatikkoon ja perehdytyssuunnitelma on hyvällä mallilla. 


Paljon on asioita, jotka pitää ottaa huomioon ja hoitaa kuntoon työntekijää palkatessa. Helpoin osuus oli hoitaa lakisääteiset velvoitteet kuntoon, eli järjestää työterveyshuolto, tehdä työeläkevakuutus sopimus ja hankkia muut vaaditut vakuutukset. Työsopimuksen tekeminen vaati jo vähän enemmän ponnisteluja; noudatettavan työehtosopimuksen määrittäminen ja varmistaminen, että työsopimuksessa varmasti on kaikki tarpeellinen tieto oikein kirjattuna, edellytti asioihin perehtymistä syvällisemmin.


Käytännön asioista sopiminen ja yhteisten pelisääntöjen luominen kannattaa miettiä huolella etukäteen, jotta näistä pienistä, mutta tärkeistä arjen asioista ei synny suurta murhetta myöhemmin. Miten sovitaan lomat ja lomarahat, kuinka monta päivää voi sairastaa omalla ilmoituksella, kuinka joustavaksi työajat sovitaan, tarjotaanko liikuntaetua, miten huolehditaan työhyvinvoinnista ja ilmapiiristä kun kaikki tekevät töitä eri paikkakunnilla ja niin edelleen. Pohdittavien asioiden lista on pitkä!


Hyppyämme uuteen pehmentää kuitenkin, että sopiva työntekijä löytyi omasta verkostostamme ja on meille molemmille jo entuudestaan tuttu. Olemme äärettömän innoissamme ja odotamme malttamattomina maaliskuuta 🤩Marika Barrett

Co-founder & Partner

Checkfin Oy

Vanha vuosi päättyy ja uusi alkaa

29.12.2022


Vuosi vaihtuu. On otettava oppi menneestä, mutta samaan aika suunnattava katse tulevaan.

Mitä kaikkea on mahtunut Checkfinin ensimmäiseen kokonaiseen vuoteen?


Olemme julkaisseet viisi uutta koulutusta, joista yksi on jopa täysin ilmainen.

Muokkasimme koulutustemme sisältöä paremmaksi koulutuspalautteiden avulla, kiitos tästä kuuluu kaikille koulutuspalautteiden antajille. Uudistimme verkkokaupamme ja teimme siitä ehdottomasti ammattimaisemman. Julkaisimme sosiaalisessa mediassa asiantuntijavideosarjat Kysy asiantuntijalta sekä Asiaa työnteko-oikeudesta. Kirjoitimme 12 blogikirjoitusta ja loimme nettisivuillemme Sanasto -osion, jossa on alan termejä selitettynä.


Uskoimme, uskoimme ja vielä kerran uskoimme omaan tekemiseen. Myös silloin kun, usko meinasi jo loppua, tsemppasimme toisiamme vuoron perään. Meidän onneksemme myös muut näkivät potentiaalimme ja pääsimme toimintaan kiinni. Nyt on jo paljon helpompi hymyillä ja tulevaisuus näyttää lupaavalta. Olemme jo toteuttaneet osan unelmaamme eli kyenneet maksamaan palkkaa itsellemme yrityksemme kautta.


Panostimme myös työhyvinvointiin ja toukokuussa retkeilimme Seurasaaressa sekä teimme päiväpurjehduksen Helsingin saaristossa. Toissa viikonloppuna juhlistimme juhlapyhiä pikkujoulujen merkeissä.


Uuden vuoden tullessa kirjoitamme toivomuksemme tulevalle vuodelle paperille ja suljemme ne kirjekuorten sisään. Toivomukset saamme nähdä vasta vuoden 2023 lopussa.

Pääsemme myös vihdoin lukemaan vuoden 2022 toivomukset. Odotamme innolla ovatko ne toteutuneet vai onko vielä tehtävä töitä niiden eteen seuraavan vuoden aikana?


Kiitos kaikille lukijoille, tukijoille ja kumppaneille vuodesta 2022 ja toivotamme mitä loistavinta tulevaa vuotta 2023!

Marianja Huber

Co-founder & Partner

Checkfin Oy

Työssä jaksamisen parantamista loman avulla

24.11.2022


Viikko ennen lomaa on ollut työntäyteinen. Haluan saada kaikki työt niin hyvälle mallille kuin mahdollista, jotta mikään ei jää vaivaamaan vapaiden ajaksi. En ehdi edes fiilistellä matkan alkua ennakkoon, koska ajatukset ovat asioiden suorittamisessa loppuun. Viimeinen päivä ennen lomalle lähtöä tunnen olevani jo jonkinlaisessa hyper-olotilassa. Kun kaikki suunnittelemani työt ovat maalissa, valtaa oloni helpotus. Helpotuksen jälkeen hiipii pieni ikävän tunne ja tunne että ei, en halua lähteä. Haluan jäädä kotiin ja olla läheisteni kanssa. Nukun yön yli. Aamulla on levännyt olo ja tunnelma jo odottava. Kohta mennään, ikävästä ei ole enää tietoakaan!


Muutamat viimeiset vuodet olen tietoisesti vähentänyt matkustamista, joten on jännittävää taas päästä vierailemaan täysin erilaiseen kulttuuriin, kaukana kotoa. Nyt alkava häämatka tuntuu jännittävämmältä kuin mikään muu matka koskaan aiemmin. Vaikka kyseessä on häämatka, on se myös tärkeä palautumisen hetki ja tauko työskentelystä. Työelämä pitää usein niin imussa ja vaikka ei tietoista stressiä olisikaan, aivot raksuttavat silti koko ajan. Nollaus tulee ehdottomasti tarpeeseen.


Kirjoitan tätä blogia tällä hetkellä menomatkalla ja tavoitteenani on jatkaa tunnelmista loman jälkeen palattuani töihin. Aion pohtia miten loma on rauhoittanut mieltäni ja miksi lomaa kannattaa ehdottomasti pitää. Työasiat ovat visusti kiellettyjä mieheni kanssa meiltä molemmilta, joten nyt lopetan kirjoittamisen ja palaan aiheeseen pina coladojen ja sukellusreissujen jälkeen. Hyvää matkaa meille!


**


Seesteinen ja uudistunut olo. Kuin olisi ollut kuukauden poissa. Olenko koskaan päässyt yhtä tyhjentyneeseen olotilaan kuin mitä minulla on nyt? Tuntuu kuin ajatukseni olisivat olleet pysähdyksissä koko viikon, hiljentyneet totaalisesti. On totta, että joskus on katsottava kauas nähdäkseen lähelle. Loman jälkeen näen koko tämän hetkisen elämäntilanteeni uudessa valossa. Pääsin jopa riemuitsemaan yrittäjyydestä, koska ehdin jo miltein unohtaa olevani osakas yrityksessä. Saan siis toteuttaa yhtä unelmistani, niin upeaa!


Voidakseen hyvin työssä, on osattava myös päästää irti siitä. Identifioida itsensä ilman työtä. Tässä minua todella auttoi mitä toistaan herkullisemmat ateriat, vesiurheilu ja lukuisat tennispelit. Herkulliset cocktailit olivat varmasti osa onnellisen lopputuloksen luomisessa. Uppoutuminen kirjallisuuden vietäväksi sosiaalisen median ja uutistulvan sijasta sai sukeltamaan oman mielikuvituksen saloihin. 


Koen, että minulla on taas voimaa niin työhön kuin muuhunkin tekemiseen elämässä. Loma oli todennäköisesti paras ja toimivin millä olen koskaan ollut elämässäni. Uskon, että onnistuin täydellisesti parantamaan työssä jaksamistani loman ja levon avulla. Mutta vaikka viihdyin poissa, oli mahtavaa palata takaisin kotiin. Oma koti kullan kallis.

Marianja Huber

Co-founder & Partner

Checkfin Oy

Verkkokoulutuskauppamme ilmeen uudistaminen

27.10.2022


Työstämme parhaillaan verkkokoulutusalustamme ilmeen uudistamista. Kun lähdimme tuottamaan koulutuksia, valitsemamme verkkokoulutusalusta oli meille uusi. Emme vielä tienneet, millaisia mahdollisuuksia se voisi meille tarjota. Meidän oli kuitenkin heti päätettävä kuinka rakennamme kauppaan tulevat tuotteet näkyville; luommeko tuotenäkymän vai kurssikatalogin. Valikoimassamme ei ollut pelkästään verkkokoulutuksia, vaan tarkoituksena oli myös, että konsultointipalvelua voisi ostaa suoraan verkkokaupasta. Tämän vuoksi valitsimme tuotenäkymän. Saimme tukea alustan käyttöön verkkokoulutusalustan palveluntarjojalta ja olimme yhtä mieltä siitä, että valinta sopii myyntiin tulevien palvelujen esittelyyn parhaiten.


Saimme julkaistua ensimmäisen verkkokoulutuksen noin vuosi sitten. Tämän jälkeen koulutusvalikoimamme on kasvanut kattamaan kuusi eri koulutuskokonaisuutta. Koulutuksiemme aiheet olemme valinneet asiakaskuntamme tarpeiden mukaan ja luonnollisesti aiheista, joihin olemme asiantuntijoina erikoistuneet. Näitä ovat mm. vastuut ja velvollisuudet rakennustoiminnassa Suomessa, työnteko-oikeuden tarkistaminen sekä tilaajavastuulaki. Tällä hetkellä tilaajavastuulaista on perus- ja syventävän tason koulutuksia saatavilla ja verkkokoulutuksia voi lunastaa yksittäin tai pakettikokonaisuuksina. Tilaajavastuulain peruskoulutus on mahdollista suorittaa myös webinaarina kouluttajan vetämänä. Tuotenäkymän valitseminen alustalle tuki myös webinaarikoulutusten esittelemistä paremmin kuin kurssikatalogi.


Koska päädyimme tuotenäkymään, ei koulutusten sisältölutetteloa tullut esiin kauppaan. Kiinnostunut ostaja ei siis nähnyt koulutuksen runkoa ennakkoon ennen lunastamista.

Kävimme hiljattain läpi alustan tarjoajan kanssa kehitysmahdollisuuksia tarjoamiemme palveluiden esittelylle verkkokaupassa. Tarpeemme pohjalta alustan tarjoaja päätyi kehittämään kauppaa niin, että se palvelee jatkossa paremmin erilaisten tuoteryhmien esittelyä.


Koemme, että nyt on loistava hetki päivittää verkkokoulutusalustan ilmettä. Yli vuoden käytön jälkeen meille on muodostunut kuva millaisia toteutusmahdollisuuksia alustalla on ja mitä tahdomme siltä. Tulimme siihen tulokseen, että uudistus on paikallaan ja haluamme ehdottomasti hyödyntää alustan koko potentiaalin. Jatkuva parantaminen on tärkeää, ja etenkin yrityksen alkutaipaleella on olennaista seurata oman toiminnan kehittymistä sekä tunnistaa toiminnan edistämistä tukevat käyttämättömät mahdollisuudet.


Uudistuksen jälkeen verkkokoulutusten sisältöjen rakenne säilyy pitkälti samana, mutta verkkokauppa päivittyy kokonaan. Jatkossa tuotteitamme on helpompi tarkastella ja lunastaminen laskulla tai suoraan verkkokaupasta helpottuu. Yritysten on myös mahdollista saada täysin oman polun mukainen koulutusten lunastaminen esimerkiksi työntekijöilleen, jossa rekisteröinti tapahtuu ilman verkkokaupassa vierailua täyttämällä räätälöity rekisteröintilomake. Odotamme innolla miten uusi ilme tulee vaikuttamaan toimintaamme ja miten vanhat asiakkaamme ottavat päivitykset vastaan. 

Marianja Huber

Co-founder & Partner

Checkfin Oy

Veronumerovaatimus myös laivanrakennusalalle

29.9.2022


1.7.2022 alkaen rakennusalalta tuttu vaatimus suomalaisesta veronumerosta ja veronumeron rekisteröimisestä julkiseen veronumerorekisteriin laajeni koskemaan laivanrakennusalaa. Tämän uudistuksen myötä, telakka-alueella pääasiallista määräysvaltaa käyttävälle työnantajalle tuli merkittäviä, uusia velvollisuuksia täytettäväksi. Samoin velvollisuuksia tuli myös kaikille työnantajille.


Jokaisella telakka-alueella työskentelevällä työntekijällä tulee nyt olla suomalainen veronumero, riippumatta työntekijän tai hänen työnantajayrityksensä kansalaisuudesta tai lähtömaasta taikka työnteon kestosta telakalla. Veronumero tulee myös rekisteröidä julkiseen veronumerorekisteriin. Suomen Verohallinto ylläpitää yhtä julkista veronumerorekisteriä, jossa on mahdollisuus rekisteröidä veronumero joko laivanrakennusalan puolelle tai rakennusalan puolelle. Jos työskennellään molemmilla aloilla, tulee veronumero huomata rekisteröidä erikseen molemmille puolille!


Telakka-alueella pääasiallista määräysvaltaa käyttävän työnantajan on pidettävä ajantasaista luetteloa kaikista telakka-alueella työskentelevistä työntekijöistä ja itsenäisistä elinkeinonharjoittajista. Näitä tietoja on säilytettävä kuusi vuotta kuluvan kalenterivuoden päättymistä seuraavan vuoden alusta laskien. Ajantasaisesta luettelosta on käytävä ilmi työntekijän nimi, syntymäaika, veronumero, telakka-alueella työskentelyn alkamis- ja päättymispäivämäärä, työntekijän työnantajan nimi ja Y-tunnus tai sitä vastaava ulkomainen

tunniste, sekä Suomeen työntekijöitä lähettävän yrityksen edustajan nimi ja yhteystiedot Suomessa. Jokaisen työnantajan vastuulla on antaa nämä tiedot omista työntekijöistään pääasiallista määräysvaltaa käyttävälle työnantajalle.


Pääasiallista määräysvaltaa käyttävän työnantajan on huolehdittava, että jokaisella telakka-alueella työskentelevällä henkilöllä on näkyvissä henkilötunniste telakka-alueella työskennellessään. Henkilötunnisteessa tulee olla henkilön nimi, veronumero, valokuva, tieto onko kyseessä työsuhteinen työntekijä vai itsenäinen työnsuorittaja, sekä tieto työnantajasta. Jokaisen työnantajan vastuulla on huolehtia tunnisteen käytöstä omien työntekijöidensä ja myös omien sopimuskumppaniensa osalta.


Tämä harmaan talouden torjuntaan tähtäävä toimintamalli on ollut käytössä yhteisillä rakennustyömailla jo liki kymmenen vuotta. Työturvallisuuslakiin lisättiin nyt pykälä, jossa myös telakka-alue katsotaan yhteiseksi työmaaksi silloin kun harjoitetaan 24 metriä tai sitä pidempien kauppamerenkulkuun liittyvien alusten tai viranomaisalusten uudisrakennusta tai korjausta. Työsuojeluviranomainen on kertonut alkavansa toteuttaa valvontaa telakoilla jo loppuvuodesta.

Marika Barrett

Co-founder & Partner

Checkfin Oy

Projektina häät

26.8.2022


Pääsin toteuttamaan vähän erilaista projektia tänä kesänä, kun Marianja meni naimisiin minun toimiessani yhtenä kaasoista. Totesimme yhdessä, että häiden järjestäminen on kuin mikä tahansa projekti; ensin valmistellaan ja suunnitellaan, sitten toteutetaan ja lopuksi hoidetaan päättämiseen liittyvät tehtävät. 


Valmisteluvaiheessa määritellään tavoite ja haluttu lopputulos. Isot vai pienet häät, kirkko- vai siviilivihkiminen? Tehdäänkö itse vai ostetaanko mahdollisimman paljon valmiina? Juhlapaikka, ruoat, juomat, koristelut, ohjelma, asut ja niin edelleen, mietittäviä asioita on todella paljon. Monilla on valmiina ajatus siitä, millaiset häät itselleen haluaa. Projektin johdon kannalta helpottaa, jos tuleva aviopari on joko samoilla linjoilla tai tarvittaessa kykeneväinen kompromisseihin, jotta päästään itse suunnitteluvaiheeseen ilman putoamista ensimmäiseen sudenkuoppaan jo heti projektin alkumetreillä.


Kun päälinjaukset on tehty, aloitetaan varsinainen suunnittelu. Suunnitteluvaiheeseen kuuluu budjetin ja aikataulun laatiminen. Vanha kunnon Excel-taulukko toimii loistavasti työkaluna, jaettuna kaikkien projektin avainhenkilöiden kesken. Suunnitteluvaiheessa lähetetään myös tarjouspyynnöt; juhlatila, valokuvaaja, bändi, mitä kukin hääpari päätyykin tilaamaan ulkoistettuna palveluna. Suunnitteluvaiheessa on hyvä myös varmistaa, että kaikki projektiin osallistuvat ymmärtävät tavoitteen ja toteutussuunnitelman; kirjataan projektisuunnitelmaan suoritettavat tehtävät ja vastuut, ja nimetään vastuuhenkilöt. Näin väistetään taas yksi sudenkuoppa, kun se kuuluisa “joku” ei olekaan hoitanut tehtäviään. 


Valmistelu ja suunnittelu ovat aikaavievimmät vaiheet hääprojektissa. Näiden vaiheiden kesto vaihtelee projektista riippuen muutamasta kuukaudesta jopa vuosiin. Toteutusvaihe kestää yleensä vain yhden päivän. Aristoteleen kuuluisa toteamus “Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty” päteekin erittäin hyvin hääprojektissa. Toteutusvaiheessa vain toteutetaan projektia suunnitelman mukaan, ja mitä paremmin suunnittelutyö on tehty, sitä todennäköisemmin kaikki osallistujat nauttivat täysillä ja päivästä tulee onnistunut ja ikimuistoinen kokemus. Projektin johdon tulee kuitenkin hyväksyä, että kaikki ei välttämättä mene ihan suunnitelman mukaan, ja yllätyksiin ja poikkeamiin tulee varautua. Kunhan kriittisimmät tehtävät ja vastuut on selkeästi määritelty ja niistä pidetään kiinni, saadaan pelivaraa myös improvisointiin lopputuloksen kärsimättä.


Hääprojektin päättämiseen kuuluu erilaisia tehtäviä, riippuen projektin valmisteluvaiheessa päätetyistä linjauksista; juhlapaikan siivoaminen, vuokra-astioiden palautus, vuokra-asujen palautus, ja niin edelleen. Kiittäminen on tärkeä osa hääprojektin päättämistä, ja se pätee kaikkiin hääprojekteihin; kiitetään projektiin osallistuneita henkilöitä sekä kaikkia osallistujia, yleensä lähettämällä hääkuva kiitoskortin muodossa jonkin ajan kuluttua toteutuksesta. Vaikka palautetta ei kerätä, arvio onnistumisesta saadaan yleensä jo heti toteutusvaiheessa; ihanat häät, olipas maukasta ruokaa, loistava bändi, kaunis morsian ja komea sulhanen, hieno päivä kaiken kaikkiaan! 


Oli ilo ja kunnia saada olla mukana Marianjan ja Johanin tärkeässä päivässä, auttamassa heitä tekemään siitä paras mahdollinen, ikimuistoinen elämäntapahtuma ❤️

Marika Barrett

Co-founder & Partner

Checkfin Oy

Olen etuoikeutettu

29.7.2022


Olen etuoikeutetussa asemassa. Olen saanut lähteä tavoittelemaan tämän hetkistä ammatillista unelmaani. Kun päätin perustaa yrityksen yhdessä hyvän ystäväni Marikan kanssa, otin tietoisen riskin. En kokenut riskinä yrityksen perustamista ystävän kanssa, vaan työntekijä-asemasta luopumisen. Olen aina ollut yrittäjähenkinen, joten nyt jonkin aikaa yrittäjyyttä tunnustelleena, itse työn tekeminen ei sinänsä ole muuttunut mitenkään. Vapautta on tullut jonkin verran enemmän, mutta taloudellista vastuuta senkin edestä. Kaiken tekemisen on oltava kannattavaa.


Tavoitteenamme onkin luoda yritys, jonka toiminnalla voimme maksaa Marikan ja minun palkat. Kosmetologi, jonka palveluja käytän, on yrittäjä ja hän on pystynyt luomaan itselleen tuottavan liiketoiminnan. Keskustelimme yritystoiminnan kannattavuudesta ja hän kertoi, että tulojen vakiintumiseen meni noin kaksi vuotta. Vaikka ala on eri, toiminnan vakiinnuttaminen ei tapahdu kädenkäänteessä millään alalla. Täytyy siis olla kärsivällisyyttä ja rahoituksen on oltava kunnossa.


Sijoitimme alussa Marikan kanssa molemmat yrityksen alkupääomaan rahaa omista säästöistämme. Olimme myös tietoisia, että emme voi nostaa palkkaa yrityksestä useaan kuukauteen, joten myös henkilökohtaisen talouden oli oltava vakaalla pohjalla. 


Useampi henkilö on tiedustellut, olemmeko hakeneet valtiolta tukia toimintaamme varten. Otimme alussa selvää ammattilaisen avustamana kaikista mahdollista tavoista rahoittaa toimintaa, jossa tarkastelunkohteena olivat myös tukiohjelmat. Tarkastelussa selvisi, että kaltaisemme konsultointiyrityksen ei ole mahdollista saada tukea ja, että suurin osa tuista myönnetään jo alkuvaiheen vaikeudet päihittäneille yrityksille. Todellisuus oli, että ainoa taloudellinen tuki, jota oli mahdollista hakea oli yrittäjälle maksettava starttiraha. Itse en kuitenkaan ollut oikeutettu kyseiseen rahaan, mutta onneksi Marikalle se myönnettiin. Yrittäjän on todellakin sananmukaisesti siis yritettävä ja näytettävä kyntensä. Vasta tämän jälkeen on mahdollista hakea valtion myöntämiä erilaisia tukia toiminnalle. Tuet siis ovat saatavilla silloin, kun niitä ei todennäköisesti enää tarvita yhtä paljon kuin alussa. 


Vaikka olin varautunut muutokseen yhteiskunnallisessa statuksessani, osa kokemuksista kuitenkin muutti kuinka näen yhteiskuntamme, etenkin miten se kohtelee yrittäjiä toiminnan alkutaipaleella. Koen kuitenkin olevani yhä etuoikeutettu. Voin tehdä töitä lähes missä ja milloin tahansa. Voin päättää yhdessä Marikan kanssa millaisen yrityksen haluamme luoda. Minulla on mahdollisuus tavoitella unelmaani ja voin tehdä sen tuntematta ahdistusta tulevaisuudesta. Luotan yhä huomiseen ja näen, että unelmani on matkalla kohti toteutumista.

Marianja Huber

Co-founder & Partner

Checkfin Oy

Kesä kutsuu itsenäiseen opiskeluun

29.6.2022


Kesäisin monilla työpaikoilla työtahti hidastuu ja vauhti hiljenee hetkeksi, kun vietetään kesälomia. Suomessa loma-aika painottuu kesä-heinäkuulle ja muualla euroopassa heinä-elokuulle. Kesäkuukausiksi töihin jääville työntekijöille on hyvä miettiä valmiiksi tehtäviä joihin he voivat keskittyä, kerrankin kaikessa rauhassa. 


Kesäaika on mitä mainiointa aikaa keskittyä vahvistamaan henkilöstön osaamista, kun työtahti on ehkä hetkittäin rauhallisempaa kuin muina vuodenaikoina. Itsenäisesti suoritettavat verkkokoulutukset ovat valtaamassa alaa ja verkossa voi jo opiskella lähes mitä tahansa. Omaan tahtiin opiskelu juuri silloin kun se itselle sopii, on takuulla mielekäs vaihtoehto jokaiselle.


Joustavuus ja saavutettavuus ovat itsenäisen verkossa opiskelun suurimmat edut. Opiskella voi älypuhelimella, tabletilla tai läppärillä, kunhan internet-yhteys on kunnossa. Verkko-opiskelu on ajasta ja paikasta täysin riippumatonta, opiskella voi mistä päin maailmaa tahansa ja mihin kellonaikaan vain. Itsenäinen verkko-opiskelu on myös tehokasta, niin kustannusten kuin ajankäytön suhteen. Luontokin kiittää, kun oppimateriaalit ovat digitaalisessa muodossa ilman tulostamisen tarvetta.


Omaan tahtiin kouluttautuminen verkossa antaa erittäin hyvät mahdollisuudet erilaisille oppijoille omaksua tietoa; yksi oppii lukemalla, toinen kuuntelemalla ja kolmas näkemällä. Modernit oppimisalustat ovat interaktiivisia ja mahdollistavat erilaisten testien ja pelien avulla innostavan ja hauskan tavan oppia ja omaksua tietoa. Useimmista kursseista saa todistuksen merkiksi, että koulutus on suoritettu loppuun onnistuneesti.


Checkfin on edelläkävijänä tuonut yleisimmät viranomaisvelvoitteet opiskeltaviksi itsenäisten verkkokoulutusten avulla. Koulutusvalikoimasta löytyy tilaajavastuuseen liittyviä koulutuksia sekä koulutuksia, jotka liittyvät velvollisuuksiin rakentamistoiminnassa. Uusimpana, julkaisimme juuri koulutuksen miten työnteko-oikeus varmennetaan. Olemme huomioineet koulutusten sisällöissä erilaiset oppijat; opiskelija voi halutessaan lukea, kuunnella tai katsoa opetusmateriaalia. Itsenäinen verkko-opiskelu sopiikin loistavasti kesäajan to-do listalle! 

Marika Barrett

Co-founder & Partner

Checkfin Oy

Hyvä paha kevytyrittäjyys

27.5.2022


Kevytyrittäjyys on noussut viime aikoina otsikoihin ikävässä valossa. Valvovat viranomaiset ovat huomanneet, että varsinkin ulkomaalaisia työntekijöitä saatetaan “pakottaa” yrittäjiksi, heidän sitä itse edes ymmärtämättä! Työntekijät luulevat allekirjoittavansa työsopimuksen, mutta kyseessä onkin yrittäjän toimeksiantosopimus. Työntekijät työskentelevät toimeksiantajan alaisuudessa, heille määrätyissä työkohteissa käyttäen toimeksiantajan työvälineitä, jolloin olosuhteet vastaavat työsuhteen tunnusmerkkejä. Toimeksiantaja ei kuitenkaan hoida työnantajalle kuuluvia velvollisuuksia, kuten työeläkkeen maksamista, työterveyshuoltoa eikä työntekijöitä koske mikään työehtosopimus. Jotta voidaan toimia yrittäjänä, tai kevytyrittäjänä, on yrittäjyyden oltava aitoa. Aito yrittäjyys on sitä, että yrittäjä työskentelee ansiotarkoituksessa itsenäisesti vastaten itse oman työnsä johtamisesta ja valvonnasta. 


Kevytyrittäjyyttä mainostetaan riskittömänä ja joustavana tapana kokeilla yrittäjyyttä: ei kiinteitä kuluja, ei aloituskustannuksia, ei byrokratiaa. Laskutus toimii ilman virallista yrittäjän statusta ja tulot ovat ansiotuloa, jonka progressiivisesta verotuksesta laskutuspalvelu huolehtii kevytyrittäjän puolesta. 


Kevytyrittäjänä voi toimia itsenäisesti tai laskutuspalveluyrityksen kautta. Kevytyrittäjä voi olla rekisteröitynyt yrittäjäksi ja toimia Y-tunnuksella tai toimia ilman Y-tunnusta. Laskutuspalveluyritykseltä voi saada joko palkkaa tai työkorvausta. Kevytyrittäjän on hankittava YEL-vakuutus, jos työtulo ylittää 8261,71 euroa vuodessa ja toiminta kestää vähintään neljä kuukautta. Toiminnasta voi syntyä arvonlisäverovelvoitteita. On olemassa luvanvaraisia elinkeinoja, joissa kevytyrittäjänä toimiminen ei ole mahdollista. Kevytyrittäjänä toimivan työttömyysturva ei myöskään ole aivan yksiselitteinen, vaan riippuu useasta tekijästä. 


Mikään laki Suomessa ei tunne kevytyrittäjyyttä. Termi on vakiintunut yleiseen käyttöön  puhuttaessa henkilöistä, jotka toimivat yrittäjämäisesti, kuitenkin ilman omaa yritystä. Kevytyrittäjät ovat yleensä laskutuspalveluyritysten asiakkaita ja laskuttavat tekemästään työstä laskutuspalvelun avulla. Laskutuspalveluyritykset veloittavat kevytyrittäjiltä prosentuaalisen palvelumaksun ja myös erilaiset lisäveloitukset, minimiveloitukset ja vakuutusmaksut vaikuttavat kevytyrittäjälle käteen jäävään summaan.


Tilattaessa palveluja kevytyrittäjältä, on tilaajavastuuselvitykset hankittava. Laskutuspalvelu ei voi antaa selvityksiä kevytyrittäjän puolesta. Useimmiten kevytyrittäjällä ei ole Y-tunnusta, eikä kevytyrittäjä ole rekisteröitynyt ennakkoperintärekisteriin, arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, työnantajarekisteriin tai kaupparekisteriin. Jos kevytyrittäjällä ei ole Y-tunnusta, ei kevytyrittäjää myöskään merkitä julkiseen verovelkarekisteriin ja tilaajan onkin pyydettävä kevytyrittäjää itseään koskeva todistus veronmaksuasioita.


Vastuullisen toiminnan näkökulmasta katsottuna kevytyrittäjyys sopii vain sivutoimiseen, satunnaiseen ja pienimuotoiseen palveluiden ja työsuoritusten myyntiin, kuten omalla harrastuksella tienaamiseen!

Marika Barrett

Co-founder & Partner

Checkfin Oy

Ulkomaalaisen työnteko-oikeus Suomessa

28.4.2022


Uutisoinnissa Suomessa näkee yhä useammin kirjoitettavan ulkomaalaiseen työvoimaan kohdistuvista laiminlyönneistä. Viimeisimpien uutisten mukaan työnteko-oikeutta ei aina varmisteta velvoitteiden mukaisesti. Uutisista ei voi päätellä onko kyse tietämättömyydestä vai tahallisista laiminlyönneistä. Viranomaistarkastuksen yhteydessä ei syyksi kuitenkaan riitä tietämättömyys, vaan ulkomaalaisen työntekijän työnantajan sekä rakennushankkeen päätoteuttajan on aina tiedostettava velvoitteet ja toimittava niiden mukaisesti.

 

Työnteko-oikeutta tarkistettaessa kansalaisuus nousee tärkeimmäksi tiedoksi. Sen avulla tunnistetaan, mitä vaatimuksia työntekijään kohdistuu työnteko-oikeuden todistamiseksi. 

Ulkomaalaisen työntekijän kansalaisuus on jokin muu kuin suomi. On kuitenkin tärkeä huomioida, että on olemassa ulkomaalaisia työntekijöitä sekä ulkomaalaisia työntekijöitä, jotka ovat lähetettyjä työntekijöitä. Lähetetty työntekijä termillä kutsutaan ulkomaalaista työntekijää, joka lähetetään rajoitetuksi ajaksi töihin Suomeen. Tällaisen työntekijän työnantaja ei harjoita normaalisti yritystoimintaa Suomessa. Työnteko-oikeuden varmistamisvelvollisuus koskee myös lähetettyjä työntekijöitä.

 

Ulkomaalaisten työntekijöiden työnteko-oikeuden varmentaminen kuuluu työntekijän työnantajan sekä rakennushankkeen päätoteuttajan tehtäviin. Ulkomaalainen työntekijä saa aloittaa työt kun 

 

Jos ulkomaalainen työntekijä on lähetetty työntekijä, joka ei ole EU- tai ETA-maan kansalainen, on päätoteuttajan työhön oikeuttavan oleskeluluvan lisäksi varmistettava, että työntekijä on lähettävän yrityksen vakituinen työntekijä. Asian varmistaminen päätoteuttajan roolissa ei välttämättä ole helppoa toteuttaa. Käytännössä tieto on saatavilla työntekijän työsopimuksessa, mutta ulkomainen yritys tai sen Suomeen lähettämä työntekijä ei välttämättä halua näyttää työsopimusta kokonaisuudessaan kolmannelle osapuolelle. Työsopimus voi sisältää tietoja, joita ei ole perusteltua esittää päätoteuttajalle. Työsopimus voi myös olla kirjoitettu vieraalla kielellä ja vaatisi käännöstyötä, jotta päätoteuttaja ymmärtäisi sen sisällön. Työsopimuksen sijaan päätoteuttaja voi esimerkiksi pyytää kirjallisen todistuksen lähetetyn työntekijän työnantajalta. Kirjallisessa todistuksessa työnantajayritys vahvistaa, että kyseessä on yrityksen vakituinen työntekijä. Tämän lisäksi yritys vahvistaa, että sopimus työntekijän kanssa on ollut voimassa jo ennen työtä Suomessa ja jatkuu työskentelyn jälkeen.

 

Tärkeintä on muistaa, että työnteko-oikeus on aina varmistettava, kun kyseessä on ulkomaalainen työntekijä. Selvitykset on säilytettävä ja oltava valmiina mahdollista viranomaistarkistusta varten. Velvoitteita noudattamalla yritys toimii vastuullisesti ja voi parhaiten välttyä päätymästä uutisotsikoihin.

Marianja Rajala

Co-founder & Partner

Checkfin Oy

Työharjoittelussa Checkfinillä

29.3.2022


Aloitin liiketalouden opintoja koskevan harjoittelujaksoni Checkfinillä marraskuussa positiivisin ja avoimin mielin. Tähän asti arki oli pyörinyt lähinnä lapsiperheen ja opintojen ympärillä, joten harjoittelu oli mukava ja odotettu tuulahdus työelämästä. Harjoittelussa olennaista on päästä soveltamaan käytäntöön koulussa opittuja teorioita, mutta minulle päällimmäisenä tavoitteena oli myös sisäistää Checkfinin palveluiden sisältö Suomen viranomaisvelvoitteiden parissa.


Koska edellisestä työpaikasta ennen vanhempainvapaalle jäämistä oli jo vierähtänyt kiitettävä tovi, myös työelämän käytänteissä oli odotettavissa muutoksia. Tiesin, että sosiaalisen median osuus markkinoinnissa on täysin uusissa sfääreissä, digitalisaatio on enemmänkin sääntö kuin poikkeus ja etätyöskentely päivän sana. Miten sitten päästä onnistuneesti harjoittelussa alkuun?


Jatkuvasti kasvava digitalisaatio muokkaa ja lisää osaamisen vaatimuksia. Jotta työntekoon pääsee sujuvasti kiinni, on hyvä hallita erilaisia digityökaluja.

Harjoittelun alkuun saamani perehdytys antoi minulle hyvät avaimet erilaisiin työskentelytapoihin sekä mahdollisti sujuvan etätyöskentelyn harjoittelun edetessä.


Käsitykseni Checkfinin tekemästä työstä avartui kertaheitolla, kun minulle annettiin heti harjoittelun alkuun tehtäväksi viedä Tilaajavastuu käytännönläheisesti -koulutuksen materiaali webinaari-muotoon. Vaikka itselläni ei ole minkäänlaista aiempaa kokemusta rakennusteollisuudesta tai muusta vastaavasta alasta, Checkfinin käytännönläheisten verkkokoulutusten läpikäynnin jälkeen ymmärsin alalle liittyvien viranomaisvelvotteiden tärkeyden. Koska verkkokoulutukset on rakennettu helposti ymmärrettävään muotoon, sopivat ne niin opiskelijoille, jotka vasta opettelevat alan tavoille kuin alan konkareille, joille lakipykälät tuottavat harmaita hiuksia.


Pääsin myös päivittämään Checkfinin sosiaalista mediaa sekä luomaan yhteistyöverkkosivujen Finnishtraining.com visuaalista ilmettä. Sosiaalisella medialla onkin nykypäivänä valtavan suuri merkitys erityisesti markkinoinnissa. Mainio väylä lisätä yrityksen näkyvyyttä, mutta vaatii kuitenkin suuren määrän työtä taakseen. Huomasin nopeasti miten somekanavien jatkuva ylläpito ja sisällön tuottaminen ovat iso osa yrityksen toimintaa. 


Harjoittelu Checkfinillä on ollut erittäin antoisaa. Olen päässyt tekemään monipuolisesti erilaisia työtehtäviä sekä saanut vapaat kädet työstää asioita. Koen saaneeni hyvin langan päästä kiinni, mitä tilaajavastuulaki velvoittaa. Olen myös kiitollinen mahdollisuudesta etätyöskentelyyn, mikä lisäsi valtavasti joustoa arjen pyörittämisessä. 

Kiitos Marika ja Marianja, on ollut huippua olla osa tiimiä!


Heli-Marlee Rajala

Business and Admin Trainee

Checkfin Oy

Miten tilaajavastuuselvitys tehdään?

22.2.2022


“Meillä on tilaajavastuulain mukaisten selvitysten teko hyvin hallussa, hoidetaan automaattisesti yksityisen palveluntarjoajan kautta integroituna omaan järjestelmäämme.”


Tämä on usein vastaus, kun kysyy yrityksiltä miten yritys hoitaa tilaajavastuuasiat. Äkkiseltään kuulostaa hyvältä, mutta tarkemmin katsottuna ei niinkään. Tässä asiassa liiallinen automatisointi voi koitua kalliiksi laiminlyöntimaksun myötä.


Yksityisen palveluntarjoajan antama raportti saattaa nimittäin antaa vihreän OK-merkinnän, vaikka kaikkia tarvittavia tietoja ei raportilta löydykään.  Esimerkiksi noudatettava työehtosopimus saattaa puuttua ja yritys kertoo sen sijaan noudattavansa työsopimuslain ja työaikalain määräyksiä. Tämä ei kuitenkaan tilaajavastuulain mukaan riitä, vaan on selvitettävä keskeiset työehdot. On myös mahdollista, että yritys on palkannut esimerkiksi projektia varten väliaikaisesti työvoimaa, mutta ei ole rekisteröitynyt työnantajarekisteriin. Tällöin ei työntekijäkohtaisia selvityksiä välttämättä ole raportilla, mutta raportti näyttää, että kaikki olisi kunnossa.


Selvitystä tehtäessä on tärkeää ymmärtää mitä selvitetään ja miksi. Selvitykset on aina  hankittava ennen sopimuksen solmimista ja selvitysten on oltava alle kolme kuukautta vanhoja. Jos ei ole varma onko selvitys tehtävä, kannattaa selvitykset pyytää. Aina voi myös kysyä neuvoa valvovalta viranomaiselta.

 

Yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä (ytj.fi) voi maksutta tarkistaa yrityksen kuulumisen eri rekistereihin sekä verojenmaksutiedot. Kaupparekisteriotteen voi ostaa Patentti- ja rekisterihallitukselta tai pyytää suoraan omalta sopimuskumppanilta. Muut selvitykset on pyydettävä sopimuskumppanilta.


Tilaajavastuuselvitykset on pidettävä tallessa vähintään kaksi vuotta sopimusta koskevan työn päättymisen jälkeen. Selvitykset voidaan säilyttää sähköisesti tai paperiversioina, mutta tärkeintä on, että selvitykset ovat välittömästi saatavilla mahdollista tarkastusta varten. Jos myöhemmin huomataan, että selvitykset jäivät pyytämättä ennen sopimuksen solmimista, kannattaa ne pyytää heti asian tullessa esiin.


Elämme automatisoinnin kulta-aikaa, mutta ihan kaikkea ei vaan voi tai edes kannata automatisoida. On ymmärrettävä mitkä asiat vaativat oikean ihmisen tekemän tarkastelun koneen sijasta.

Marika Barrett

Co-founder & Partner

Checkfin Oy

Viranomaisvelvoitteet osaksi opintoja

28.1.2022

Oikeat toimintamallit koskien viranomaisvelvoitteita ja niiden noudattamista on tärkeää saada osaksi opintoja. Oppilaitosten velvollisuutena on antaa mahdollisimman laadukasta ja ajantasaista koulutusta opiskelijoilleen. Tänä päivänä viranomaisvelvoitteiden noudattaminen on suuressa roolissa kaikessa työssä, joten velvoitteiden sisällyttäminen koulutusohjelmaan on ajantasaisen tutkinnon perusta.

Kun opiskelijat päätyvät työelämään, on heidän mahdollista tuoda päivitetty tietotaito osaksi työyhteisöä. Näin vanhentuneet käytännöt saadaan ajan tasalle ja työyhteisön turvallisuus ja laatu kehittyy tehden toiminnasta entistä vastuullisempaa. Usein ajatellaan, että koulunpenkiltä saapuvat oppivat vanhoilta konkareilta kaiken tarvittavan, mutta oppiminen voi olla vastavuoroista. Kun pitkä kokemus ja innostus uuteen kohtaavat, on mahdollista löytää entistä parempia toimintatapoja.

Viranomaisvelvoitteisiin tutustuminen jo koulun penkillä auttaa ymmärtämään mihin velvoitteet liittyvät kokonaiskuvassa. Opiskelijat oppivat suunnittelemaan sekä toteuttamaan työnsä niin, että velvoitteet otetaan huomioon kaikissa työn vaiheissa. Näin riski sakkoihin ja mainehaittaan pienenee. Samalla ylimääräinen hallinnollinen selvitystyö vähenee. Syntyy ymmärrys, että ammattilainen huomioi myös vaatimusten noudattamisesta aiheutuvien toimenpiteiden vaikutuksen esimerkiksi aikataulutukseen ja töiden resursointiin.

Tulevaisuuden osaajien oletetaan olevan selvillä viranomaisvelvoitteista jo ensimmäisestä työpäivästä lähtien. Työelämään siirryttyä on kuitenkin työantajalla  myös vastuu ylläpitää henkilöstönsä osaamista. Vastuullinen toimija kouluttaakin työntekijöitään säännöllisesti ja luo mahdollisuudet kehittyä työssä. Henkilön sisäistäessä oikeat toimintatavat jo opiskeluaikana, on niitä helpompi ylläpitää ja kehittää myös työelämässä. Oppia ikä kaikki ei siis ole turha sanonta.

Marianja Rajala

Co-founder & Partner

Checkfin Oy

Ulkomaisten yritysten velvollisuudet Suomessa toimiessa

29.12.2021

Ennen joululomalle siirtymistä julkaisin liiketalouden opintojani koskevan opinnäytetyön, joka käsitteli aihetta: Tilaajavastuulain ja lähetettyjen työntekijöiden lain velvoitteet ulkomaisille yrityksille Suomessa tehtävän työn eri vaiheissa. Checkfin toimi opinnäytetyön toimeksiantajana ja työn tavoitteena oli tarkastella millaisia vaatimuksia ulkomaisiin yrityksiin kohdistuu Suomessa tehtävän työn eri vaiheissa. Tavoitteena oli myös selvittää, mitä velvoitteita ja vaatimuksia tilaajavastuulaissa ja laissa työntekijöiden lähettämisestä on ulkomaisille yrityksille määritetty. Tutkimusaihetta tarkasteltiin kaikkien toimialojen osalta.

Ulkomaisia yrityksiä, jotka lähettävät työntekijänsä työskentelemään Suomeen, tilataan tekemään työtä esimerkiksi alihankintatyönä tai vuokratyönä. Tällöin Suomen tilaajavastuulaki velvoittaa työn tilaajayritystä ja työn toteuttajayritystä selvitystoimenpiteisiin ennen sopimuksen tekemistä työn tilaajan ja työn toteuttajan välillä. Lakia työntekijöiden lähettämisestä sovelletaan työntekijöihin, jotka lähetetään toisesta valtiosta tekemään alihankinta-, vuokra- tai sisäisen yrityssiirron kautta työtä Suomeen.

Olen työskennellyt rakennus- ja energiateollisuudessa jo kahdeksan vuoden ajan, jonka aikana olen erityisesti perehtynyt lain määrittämiin velvollisuuksiin rakennusteollisuudessa tai siihen rinnastettavassa toiminnassa Suomessa. Olen syvällä aiheessa ja tämän vuoksi aluksi oli vaikea irtautua käsittelemään sitä yleisestä näkökulmasta ilman rakennusala-liitäntää. Ensin ajattelin, että näiden lakien määrittämien velvoitteiden osaaminen käytännössä toisi suurta helpotusta tutkimustyöhön, mutta loppujen lopuksi aiheen käsitteleminen ilman tarkennettua toimialaa, osoittautui haastavammaksi. Tämän lisäksi tieto siitä, miten lakeja sovelletaan käytännössä, tuli hetkeksi siirtää taka-alalle, jotta teoriaosuudessa oli mahdollista tuoda velvoitteet esiin niin kuin ne ovat laissa määritetty. Todellisuudessa valvovan viranomaisen tarkastajat tulkitsevat lakia ja antavat lausunnot aina tapauskohtaisesti. Tämän vuoksi ohjeistaminen velvoitteiden noudattamiseen käytännössä ei ole aina yhtä yksiselitteistä. Vaikka  tutkimustyön alkuvaiheessa minulla oli vahva osaaminen jo pohjalla, tutkimusprosessin aikana tapahtui oppimisprosessi, ja osaamiseni aihealueesta syventyi entisestään.

Tutkimustyön johtopäätöksinä voitaneen todeta, että ulkomaisen yrityksen työnjohdon tulisi kiinnittää ensisijaisesti huomiota ulkomaiseen yritykseen kohdistuviin, Suomen lainsäädännössä määritettyihin velvoitteisiin sekä siihen, missä työn eri vaiheessa lainsäädännölliset toimenpiteet on suoritettava. Näin ollen, kun ulkomaisen yrityksen työnjohto tiedostaisi Suomen lainsäädännöllisen laajuuden ja lakeihin liittyvät ajankohdat eri toimenpiteiden suorittamiselle, olisi ulkomaisen yrityksen työnjohdon mahdollista hallinnollisesti suunnitella työn resursointi vastaamaan työn todellista tarvetta.

Opinnäytetyön tuotteena koostin ulkomaisen yrityksen työnjohdolle tarkistuslistat hyödynnettäväksi työn eri vaiheisiin. Tarkistuslistoja voidaan käyttää kaikilla toimialoilla Suomessa. Tarkistuslistat auttavat ulkomaisten yritysten työnjohtoa sisäistämään velvoitteet ja ohjaavat toimimaan niiden mukaisesti.

Jatkotutkimusaiheena opinnäytetyössä esiin nousi velvoitteiden selvittäminen eritoten Suomessa rakennusalalla toimiville ulkomaisille yrityksille. Checkfinin pian julkaistava uusi verkkokoulutus Vastuut ja velvollisuudet rakennustoiminnassa Suomessa pureutuu juuri tähän tarpeeseen ja itsenäisesti suoritettavassa verkkokoulutuksessa selvitetään kattavasti velvoitteet rakennustoiminnassa koskien eri tahoja, sisältäen myös ulkomaisiin yrityksiin kohdistuvat velvoitteet. Verkkokoulutus on siis loistavaa jatkoa tekemälleni tutkimustyölle.

Lopuksi: Vuosi 2021 päättyy, mutta katsoessani vuotta 2021 olen tyytyväinen saavutuksiini sen aikana. Osallistuin Suomen suurimman rakennushankkeen toteuttamiseen ja projekti saatiin onnistuneesti maaliin, perustin yrityksen yhdessä yhtiökumppanini Marikan kanssa, valmistuin yrittäjän ammattitutkinnosta ja sain liiketalouden opintojen opinnäytetyön julkaistua. Vuosi 2021 on ollut kaikin puolin huippuvuosi! Uskon myös, että vuosi 2022 tuo meille kaikille hyviä asioita ja opimme jotain, mitä emme ole aiemmin osanneet. Ovathan numerot 2 ja 22 aina tuottaneet minulle onnea. Haluan toivottaa kaikille oikein mahtavaa vuotta 2022!

Ps. Jos kiinnostuksesi heräsi ja haluat lukea Checkfinille tekemäni tutkimustyön, alla linkki työhön: https://www.theseus.fi/handle/10024/512973 

Marianja Rajala

Co-founder & Partner

Checkfin Oy

Suomalainen veronumero vaaditaan kaikilta yhteisellä rakennustyömaalla työskenteleviltä henkilöiltä

9.11.2021

Tiesitkö, että yhteiseksi rakennustyömaaksi luokitellaan alue, jossa vähintään kaksi työnantajayritystä tai itsenäistä elinkeinoharjoittajaa suorittavat työtä? Suomessa kaikilla yhteisellä rakennustyömaalla työskentelevillä tulee olla suomalainen veronumero ja se tulee olla rekisteröitynä julkiseen veronumerorekisteriin. Vaatimus koskee myös ulkomaalaisia sekä Suomeen ulkomailta lähetettyjä työntekijöitä. Kaikilla suomalaisilla on kuitenkin automaattisesti veronumero. Jos omaa veronumeroa ei tiedä, sen voi tarkistaa Verohallinnon OmaVero-palvelusta tai olemalla yhteydessä puhelimitse Verohallintoon. 


Vaikka suomalaisilla on jo valmiiksi veronumero, julkiseen veronumerorekisteriin sitä ei ole automaattisesti rekisteröity. Tämä on asia, joka osalta jää tekemättä ja se huomataan juuri ennen töiden aloitusta työmaalla, yleensä kulkukortin hakemisen yhteydessä. Onneksi rekisteröinnin voi suorittaa useampi taho: Työmaan päätoteuttaja, oma työnantaja, tai työntekijä itse esimerkiksi soittamalla Verohallinnon veronumeropalveluun. Työntekijä voi rekisteröidä veronumeron myös sähköisesti OmaVero-palvelun kautta. 


On hyvä muistaa, että rekisteröinti on voimassa vain kaksi (2) vuotta tai niin kauan, kun henkilö työskentelee aktiivisesti Verohallinnolle kuukausittain ilmoitetuilla rakennustyömailla. Epävarmoissa tilanteissa veronumerorekisteriin kuulumisen voi tarkistaa Verohallinnon nettisivuilta Veronumeron rekisteröinnin tarkistus-palvelusta lisäämällä henkilön etu- ja sukunimen sekä veronumeron.


Jos on kyseessä ulkomaalainen henkilö, joka ei ole aiemmin työskennellyt Suomessa, haetaan veronumeroa ja sen rekisteröintiä vierailemalla fyysisesti verotoimistossa. Nyt poikkeustilanteen aikana veronumeroa on ollut mahdollista hakea sähköisesti ja Verohallinto on ilmoittanut, että sähköinen hakeminen on mahdollista aina 31.12.2021 saakka. Osa veronumeron hakijoista ovat etämahdollisuudesta huolimatta päätyneet vierailemaan verotoimistossa fyysisesti.


Veronumeroa hakiessa on huomioitava, että kaikki verotoimistot eivät niitä myönnä, joten on suositeltavaa tarkistaa veronumeropalvelua antavat verotoimistot ennakkoon. Jotkut toimipisteet tarjoavat ajanvarausta yli viiden (5) hengen ryhmille, eivät kuitenkaan kaikki. Toimintamalli kannattaa tarkistaa verotoimiston tiedoista.


Veronumeron saamiseksi tulee hakijan vierailla henkilökohtaisesti verotoimistossa. Veronumeron hakemiseen tarkoitetut lomakkeet tulee olla täytettynä ja henkilöllä tulee olla muut vaaditut asiakirjat mukanaan. Haun yhteydessä tulee pyytää veronumeron rekisteröintiä julkiseen veronumerorekisteriin, mikäli henkilö työskentelee yhteiseksi rakennustyömaaksi luokiteltavalla alueella.


Jos hakija ei puhu suomea tai englantia, tilanteen helpottamiseksi mukaan kannattaa ottaa henkilö, joka voi tulkata keskustelun. Verohallinnon henkilöstö on kielitaitoista, mutta kaikilla kielillä ei palvelua välttämättä ole mahdollista saada.


Yhteenveto


Suomalainen työntekijä


Ulkomaalainen tai Suomeen lähetetty työntekijä


Vinkit veronumeron hakemiseen ulkomaalaisille ja lähetetyille työntekijöille:

Marianja Rajala

Co-founder & Partner

Checkfin Oy

Tilaajavastuulaki Suomessa jo vuodesta 2007

1.10.2021

Tilaajavastuulakia on noudatettu Suomessa jo vuoden 2007 tammikuusta alkaen ja laki alkaa olla monelle meistä tuttu asia. Usein lain noudattaminen liitetään rakennusalaan, vaikka laki koskee lähes kaikkia aloja.


Kun työ suoritetaan työn tilaajan tiloissa tai kohteessa, lakia tulee noudattaa. Jos kuitenkin laissa määritetyt raja-arvot eivät ylity, tilaajavastuulaki ei päde tilattavaan työhön. Alihankintatyössä raja-arvot määritetään tilauksen rahallisessa arvossa, kun taas vuokratyössä raja-arvon määrittää vuokratyön kesto.


Laitetilausta, jossa tilaukseen kuuluu asennustyötä, joka suoritetaan tilaajan tiloissa, ei usein ymmärretä tilaajavastuulain piiriin kuuluvaksi työksi. Tällaisiin tilauksiin on hyvä kiinnittää erityishuomiota välttyäkseen laiminlyöntimaksuilta. Myös ulkomaisille yrityksille voi tulla yllätyksenä tilaajalle toimitettavien erilaisten tilaajavastuuselvitysten määrä ja siihen liittyvään hallinnolliseen työhön kuluva aika. Tätä eivät kaikki ole osanneet ottaa huomioon tarjousvaiheessa ja jälkiselvitykset kohonneista kustannuksista eivät ole mukavaa selvitettävää itse työn toteuttajalle tai tilaajalle.


Etenkin hankintoja tekevien ja niiden parissa työskentelevien henkilöiden on tärkeä sisäistää tilaajavastuulain vaatimukset ja valvovan viranomaisen  toimintatavat. Vaatimuksista on aina hyvä ottaa selvää ennakkoon ja näin vahvistaa yrityksen vastuullista toimintaa.


Olen kohdannut useita tilanteita, joissa yrityksillä on ajatus, että tilaajavastuu-asiat hoidetaan hyvin ja oikein. Pintaa syvemmälle tarkastellessa on kuitenkin tullut esiin puutteita dokumenttien tarkastusprosesseissa sekä henkilöstön osaamisen varmentamisessa ja ylläpidossa. Kun toimintamallit eivät ole selkeät ja yhtenäiset, voi käytännön työelämässä henkilöstö alkaa toimia toisistaan hyvin poikkeavasti.


Tämän vuoksi on tärkeää ensin ymmärtää mitä tilaajavastuulaissa vaaditaan ja miten se vaikuttaa yrityksen toimintaan. Sen jälkeen voidaan avata ja tarkastella kuinka prosessin tulisi mennä. Vasta kun prosessit on selkeytetty, voidaan yhtenevä toimintamalli jalkauttaa yrityksen henkilöstölle. Henkilöstön osaamisen varmentamisessa suurta osaa näyttelee kouluttaminen käytännönläheisin menetelmin. Esimerkkien on tultava lähelle omaa työtä, jotta aiheen voi sisäistää parhaiten ja saada opit mukaan jatkuvaan toimintaan.


Suositukseni tilaajavastuuasioiden hallintaan: 

Tilaajavastuulain noudattaminen perustuu pitkälti hyvin tehtyyn ennakkotyöhön. Panostakaa toimintamallien selkeyttämiseen, henkilöstön osaamisen kehittämiseen ja pitäkää aina avoin keskusteluyhteys valvovaan viranomaiseen. Jos koette epävarmuutta toimintamallien oikeellisuudessa, älkää epäröikö olla yhteydessä viranomaiseen. 


Ennakointi on viisautta, joka usein myös helpottaa asioita ja vaurastuttaa. Niin henkisesti kuin fyysisesti, tilaajavastuulain näkökulmasta ja ilman.

Marianja Rajala

Co-founder & Partner

Checkfin Oy