Koulutukset

Koulutusten hinnat on ilmoitettu verkkokaupassamme.

Webinaarit ja luokkakoulutukset

Tilaajavastuulaki käytännönläheisesti


Tilaajavastuulaki käytännönläheisesti -webinaarissa pureudutaan tilaajan ja työn toteuttajan vastuisiin ja velvollisuuksiin tilaajavastuulain näkökulmasta Suomessa. Laki ja vaatimukset tuodaan tutuiksi käytännönläheisin esimerkein.


Taso Peruskoulutus

Kohderyhmä Hankintoja tekevät tai niiden parissa

työskentelevät henkilöt

Kieliversiot suomi, englanti

Kesto 3 tuntia

Voimassa 2 vuotta suorituksesta

Toteutustapa Webinaari Google Meet-työkalu

Lunastus Checkfin verkkokauppa

Varaus Kalenteri

Järjestämme koulutuksia mm. seuraavista aiheista suomeksi ja englanniksi:


  • Tilaajavastuulaki käytännönläheisesti, peruskoulutus

  • Tilaajavastuulaki käytännönläheisesti, syventävä koulutus

  • Yrityksen vastuut ja velvollisuudet Suomessa

  • Ulkomaisen yrityksen vastuut ja velvollisuudet Suomessa

  • Päätoteuttajan vastuut ja velvollisuudet Suomessa


Kaikki koulutukset on mahdollista toteuttaa webinaarina verkossa tai luokkakoulutustilaisuutena esimerkiksi tilaajan tiloissa.

Koulutuksiin voidaan sisällyttää rakennusalan ja siihen rinnastettava toiminnan näkökulma tai muiden toimialojen näkökulma.


Ole yhteydessä, niin räätälöimme koulutuksen teille sopivaksi!

Itsenäisesti suoritettavat ViranomaisValmis™ verkkokoulutukset

Johdanto viranomaisvelvoitteisiin


Johdanto viranomaisvelvoitteisiin -verkkokoulutus tarjoaa yleisnäkymän viranomaisvelvoitteisiin ja käytäntöihin Suomessa. Koulutukseen on koottu eri asetuksista, säädöksistä ja laeista määräytyviä vastuita ja velvoitteita, jotka ohjaavat yritysten ja työntekijöiden toimintaa. Pääset tutustumaan koulutusalustaamme; näet kuinka koulutuksemme rakentuvat ja millaisia toiminnallisuuksia ne sisältävät. Koulutukset on aina jaettu osioihin ja ne sisältävät videoita, välitestejä ja pohdintatehtäviä.


Taso Alkeiskoulutus

Kohderyhmä Kaikki

Kieliversiot suomi

Kesto 15 minuuttia

Voimassa Ei voimassaoloaikaa

Toteutustapa Verkkokoulutusalusta

Lunastus Checkfin verkkokauppa

tai yhteydenotto info@checkfin.fi

Vastuut ja velvollisuudet rakennustoiminnassa Suomessa


Vastuut ja velvollisuudet rakennustoiminnassa Suomessa -verkkokoulutus tarjoaa kattavan yleisnäkymän yritysten vastuisiin ja velvoitteisiin rakennustoiminnassa Suomessa. Koulutukseen on koottu eri asetuksista, säädöksistä ja laeista määräytyviä vastuita ja velvoitteita, jotka ohjaavat yritysten ja työntekijöiden toimintaa rakennus- sekä siihen rinnastettavassa toiminnassa. Koulutuksessa tuodaan vastuut ja velvoitteet tutuiksi käytännönläheisin esimerkein sekä kerrotaan alan yleisistä, hyvistä käytännöistä.


Taso Peruskoulutus

Kohderyhmä Rakennus- ja siihen rinnastettavaa

toimintaa Suomessa harjoittavat

toimijat

Kieliversiot suomi, englanti

Kesto 2 tuntia

Voimassa 2 vuotta suorituksesta

Toteutustapa Verkkokoulutusalusta

Lunastus Checkfin verkkokauppa

tai yhteydenotto info@checkfin.fi

”Kurssi auttoi ymmärtämään paremmin haastavaa aihetta vastuista ja velvollisuuksista rakennustoiminnassa Suomessa. Kurssi oli jaettu pienempiin kokonaisuuksiin, joka teki oppimisesta selkeämpää ja helpotti suorituksen aikataulutusta kiireisten päivien keskelle. Vahva suositus!”

-HSEQ-päällikkö

Työnteko-oikeuden varmentaminen

Työnteko-oikeuden varmentamisen peruskoulutus. Koulutuksessa käsitellään työnteko-oikeutta Suomessa ja sen tarkistamista. Koulutuksessa käydään yksityiskohtaisesti läpi työnteko-oikeuden perusteet, milloin oleskelulupa vaaditaan ja kuinka työnteko-oikeus tarkistetaan sekä käsitellään laiminlyöntitilanteita.


Taso Peruskoulutus

Kohderyhmä Ulkomaalaisia työntekijöitä palkkaavat työnantajat ja

pääurakoitsijat sekä päätoteuttajat, joiden alaisuudessa

työskentelee ulkomaalaisia työntekijöitä

Kieliversiot suomi

Kesto 1,5 tuntia

Voimassa 2 vuotta suorituksesta

Toteutustapa Verkkokoulutusalusta

Lunastus Checkfin verkkokauppa

tai yhteydenotto info@checkfin.fi

Tilaajavastuulaki käytännönläheisesti

Tilaajavastuulaki käytännönläheisesti on verkkokoulutus, joka pureutuu tilaajan ja työn toteuttajan vastuisiin ja velvollisuuksiin tilaajavastuulain näkökulmasta Suomessa. Koulutuksessa tuodaan laki ja vaatimukset tutuksi käytännönläheisin esimerkein.


Taso Peruskoulutus

Kohderyhmä Hankintoja tekevät tai niiden parissa

työskentelevät henkilöt

Kieliversiot suomi, englanti

Kesto 1,5 tuntia

Voimassa 2 vuotta suorituksesta

Toteutustapa Verkkokoulutusalusta

Lunastus Checkfin verkkokauppa

tai yhteydenotto info@checkfin.fi

Miten tehdään tilaajavastuuselvitys


Tilaajavastuulain syventävä koulutus. Koulutuksen suorittaja tuntee jo tilaajavastuulain perusteet. Koulutuksessa käydään yksityiskohtaisesti läpi selvitettävät asiat sekä miten tilaajavastuuselvitys tehdään, kun sopimuskumppanina on suomalainen yritys. Koulutuksessa käsitellään erikoistilanteita; esimerkiksi miten toimitaan, kun sopimuskumppanilla on verovelkaa ja mitä selvityksiä vaaditaan kevytyrittäjältä. Lisäksi koulutuksessa käydään läpi Luotettava Kumppani -raportin tulkitseminen.


Taso Syventävä

Kohderyhmä Hankintoja tekevät tai niiden parissa

työskentelevät henkilöt

Kieliversiot suomi

Kesto 1,5 tuntia

Voimassa 2 vuotta suorituksesta

Toteutustapa Verkkokoulutusalusta

Lunastus Checkfin verkkokauppa

tai yhteydenotto info@checkfin.fi

Miten tehdään tilaajavastuuselvitys ulkomaiselle yritykselle


Tilaajavastuulain syventävä koulutus. Koulutuksen suorittaja tuntee jo tilaajavastuulain perusteet. Koulutuksessa käydään yksityiskohtaisesti läpi selvitettävät asiat sekä miten tilaajavastuuselvitys tehdään kun sopimuskumppanina on ulkomainen yritys. Koulutuksessa käsitellään erikoistilanteita; esimerkiksi miten toimitaan, kun sopimuskumppanilla on verovelkaa. Lisäksi koulutuksessa käydään läpi A1-todistuksen tarkistaminen.


Taso Syventävä

Kohderyhmä Hankintoja tekevät tai niiden parissa

työskentelevät henkilöt

Kieliversiot suomi

Kesto 1,5 tuntia

Voimassa 2 vuotta suorituksesta

Toteutustapa Verkkokoulutusalusta

Lunastus Checkfin verkkokauppa

tai yhteydenotto info@checkfin.fi

Tilaajavastuulaki haltuun paketti 1


Paketti sisältää kaksi verkkokoulutusta: Tilaajavastuulaki käytännönläheisesti ja Miten tehdään tilaajavastuuselvitys.


Suorita ensin Tilaajavastuulaki käytännönläheisesti verkkokoulutus, joka pureutuu tilaajan ja työn toteuttajan vastuisiin ja velvollisuuksiin tilaajavastuulain näkökulmasta Suomessa. Koulutuksessa tuodaan laki ja vaatimukset tutuksi käytännönläheisin esimerkein.


Miten tehdään tilaajavastuuselvitys -koulutus on syventävä koulutus. Koulutuksessa käydään yksityiskohtaisesti läpi selvitettävät asiat sekä miten tilaajavastuuselvitys tehdään, kun sopimuskumppanina on suomalainen yritys. Koulutuksessa käsitellään erikoistilanteita; esimerkiksi miten toimitaan, kun sopimuskumppanilla on verovelkaa ja mitä selvityksiä vaaditaan kevytyrittäjältä. Lisäksi koulutuksessa käydään läpi Luotettava Kumppani -raportin tulkitseminen.


Taso Peruskoulutus ja syventävä

Kohderyhmä Hankintoja tekevät tai niiden parissa

työskentelevät henkilöt

Kieliversiot suomi

Kesto 1,5 tuntia x 2

Voimassa Molemmat koulutukset

2 vuotta suorituksesta

Toteutustapa Verkkokoulutusalusta

Lunastus Checkfin verkkokauppa

tai yhteydenotto info@checkfin.fi

Tilaajavastuulaki haltuun paketti 2


Paketti sisältää kaksi verkkokoulutusta: Miten tehdään tilaajavastuuselvitys ja Miten tehdään tilaajavastuuselvitys ulkomaiselle yritykselle


Koulutuksissa käydään yksityiskohtaisesti läpi selvitettävät asiat sekä miten tilaajavastuuselvitys tehdään, kun sopimuskumppanina on suomalainen yritys ja ulkomainen yritys. Koulutuksissa käsitellään erikoistilanteita; esimerkiksi miten toimitaan, kun sopimuskumppanilla on verovelkaa ja mitä selvityksiä vaaditaan kevytyrittäjältä. Lisäksi koulutuksissa käydään läpi Luotettava Kumppani -raportin ja A1-todistuksen tulkitseminen.


Taso Syventävä

Kohderyhmä Hankintoja tekevät tai niiden parissa

työskentelevät henkilöt

Kieliversiot suomi

Kesto 1,5 tuntia x 2

Voimassa Molemmat koulutukset

2 vuotta suorituksesta

Toteutustapa Verkkokoulutusalusta

Lunastus Checkfin verkkokauppa

tai yhteydenotto info@checkfin.fi

Tilaajavastuulaki haltuun paketti 3


Paketti sisältää kolme verkkokoulutusta: Tilaajavastuulaki käytännönläheisesti, Miten tehdään tilaajavastuuselvitys ja Miten tehdään tilaajavastuuselvitys ulkomaiselle yritykselle


Suorita ensin Tilaajavastuulaki käytännönläheisesti verkkokoulutus, joka pureutuu tilaajan ja työn toteuttajan vastuisiin ja velvollisuuksiin tilaajavastuulain näkökulmasta Suomessa. Koulutuksessa tuodaan laki ja vaatimukset tutuksi käytännönläheisin esimerkein.


Miten tehdään tilaajavastuuselvitys ja Miten tehdään tilaajavastuuselvitys ulkomaiselle yritykselle -koulutuksissa käydään yksityiskohtaisesti läpi selvitettävät asiat sekä miten tilaajavastuuselvitys tehdään, kun sopimuskumppanina on suomalainen yritys ja ulkomainen yritys. Koulutuksissa käsitellään erikoistilanteita; esimerkiksi miten toimitaan, kun sopimuskumppanilla on verovelkaa ja mitä selvityksiä vaaditaan kevytyrittäjältä. Lisäksi koulutuksissa käydään läpi Luotettava Kumppani -raportin ja A1-todistuksen tulkitseminen.


Taso Peruskoulutus ja syventävä

Kohderyhmä Hankintoja tekevät tai niiden parissa

työskentelevät henkilöt

Kieliversiot suomi

Kesto 1,5 tuntia x 3

Voimassa Kaikki koulutukset

2 vuotta suorituksesta

Toteutustapa Verkkokoulutusalusta

Lunastus Checkfin verkkokauppa

tai yhteydenotto info@checkfin.fi